Prístupové systémy

Slúžia na zabezpečenie ochrany vstupu do bytových domov, pivníc, kancelárií a iných priestorov. Rozdeľujeme ich na kódové (kódovače), kontaktné (DALLAS) a bezkontaktné (RFID). Prístupové systémy sa programujú pomocou PC alebo cez MASTER kartu.

 V rámci prístupových systémov viem realizovať a dodať následovné:

  • Prístupové systémy (kontakt., bezkontakt, RFID, s kód. klávesnicou)
  • Identifikačné médiá ( čipy)
  • Záručný a pozáručný servis
  • Odchodové tlačidlá
  • Tlačidlové hlásiče
  • Príslušenstvo k PS
  • Sieťové zdroje
  • Prídržné elektromagnety
  • Elektrické zámky