EZS- Elektrická zabezpečovacia

signalizácia

 

Úlohou EZS- elektrickej zabezpečovacej signalizácie je poskytnúť informácie o pohybe neoprávneného vniknutiu páchateľa, osôb v zabezpečených priestoroch.  V prípade narušenia stráženého objektu vyhlási ústredňa poplach, zapne akusticku sirénu, poprípade môže komunikovať s určenou osobou, alebo odovzdá správu o stálom monitorovaní na pult centrálnej ochrany štátnej  alebo mestskej polície. PCO pri narušení objektu vyšle zásohovú jednotku. Objekty je možné pripojiť aj na Súkromnú Bezpečnostnú Službu. Komunikácie s EZS ústreňami sa môžu uskutočňovať rôznymi komunikačnými modulmi GSM, GPRS, ďiaľkovými ovládačmy, vysielačkami a pod.

Sme certifikovanou firmou montáži certifikovaných značiek ako Satel, Ajax Paradox.

Okrem montážnych úkonov ponúkame:

Návrhy EZS

Záručných a pozáručný servis

Komplexné riešenie elektronickej ochrany objektov

Revízie