Montáž

bleskozvodov

Bleskozvod – je zariadenie, vďaka ktorému sa pred účinkami blesku ochraňujú nie len objekty ale aj inžinierske siete a obyvateľstvo. Taktiež sa eliminujú možné dosahy a škody na majetku, pretože pri účinku bleskom, býva spravidla požiar.

Bleskozvod sa skladá z 3 častí a to zo zachytávajúcej sústavy, zo sústavy zvodov a z uzemňovacej sústavy.

Hlavnou úlohou bleskozvodu je stiahnuť výboj blesku do zeme, vytýčenou trasou a v čo  najkratšom čase. 

V rámci bleskozvodov ponúkam:

 

  • Montáž bleskozvodu pre rodinné domy, bytové domy, administratívne budovy.
  • Opravy poškodeného bleskozvodu.
  • Rekonštrukciu bleskozvodu.

Všetko v súlade s platnými normami STN EN62305-1 až 4 a pre staršie objekty STN 34 1390, STN 13401391.