Montáž bleskozvodu v Lutišoch

Pri krásnom počasí sme vykonali montáž bleskozvodu pre rodinný dom v obci Lutiše.

Fotogaléria realizácie

Ceiling & Standing Fixtures